Kołodziej T.Chr., Bernard. 2019. „Kardynał August Hlond Dla Polaków Za Granicą”. Nauczyciel I Szkoła 2 (70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.69.