Butowski SDB, Krzysztof. 2019. „Aktualność Krytyki Idei Marksistowskiej W Nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”. Nauczyciel I Szkoła 2 (70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.157.