Kluszczyński, K. (2018) „Modelowanie – umiejętność, sztuka czy dar?”, Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1003 (Udostępniono: 1lipiec2022).