Filipowicz, M. (2019) „Samowychowanie w szkole”, Nauczyciel i Szkoła, 1(65). doi: 10.14632/NiS.2018.65.13.