Rogozińska, K. (2019) „Higiena głosu dzieci i młodzieży szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wybranej literatury przedmiotu”, Nauczyciel i Szkoła, 1(65). doi: 10.14632/NiS.2018.65.99.