Szczotka, M. (2019) „Wizerunek rodziny w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej”, Nauczyciel i Szkoła, 1(65). doi: 10.14632/NiS.2018.65.119.