Copik, I. (2019) „Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium”, Nauczyciel i Szkoła, 1(65). doi: 10.14632/NiS.2018.65.151.