Wasilewska-Ostrowska, K. (2019) „Mentoring w pracy z uczniem zdolnym”, Nauczyciel i Szkoła, 2(66). doi: 10.14632/NiS.2018.66.95.