Urbanek, B. (2019) „Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? (praca z uczniami zdolnymi)”, Nauczyciel i Szkoła, 2(66). doi: 10.14632/NiS.2018.66.107.