Kozioł T.Chr., B. (2019) „Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja duchowa”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.53.