Kołodziej T.Chr., B. (2019) „Kardynał August Hlond dla Polaków za granicą”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.69.