Wójcik, M. (2019) „Nauczanie kardynała Augusta Hlonda z perspektywy teleologii i metodyki wychowania (O pedagogice, wychowaniu i kardynale Hlondzie refleksja)”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.123.