Kowolik, P. (2019) „Kwestie społeczno-wychowawcze w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.149.