Butowski SDB, K. (2019) „Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.157.