Szewczyk, L. (2019) „Między tradycją a zmianą. 50 lat z historii dekanatu Mysłowice (1968–2018)”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.171.