Olszar, H. (2019) „150-lecie dekanatu mysłowickiego na tle przemian narodowych, społecznych i gospodarczych”, Nauczyciel i Szkoła, 2(70). doi: 10.14632/NiS.2019.70.187.