Szczotka, M. (2017) „Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich”, Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/935 (Udostępniono: 9grudzień2022).