Urbanek, B. (2018) „Podstawa programowa a metodyka kształcenia”, Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/997 (Udostępniono: 1lipiec2022).