[1]
B. Kozioł T.Chr., „Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja duchowa”, NiS, t. 2, nr 70, grudz. 2019.