[1]
M. Wójcik, „Nauczanie kardynała Augusta Hlonda z perspektywy teleologii i metodyki wychowania (O pedagogice, wychowaniu i kardynale Hlondzie refleksja)”, NiS, t. 2, nr 70, grudz. 2019.