[1]
P. Kowolik, „Kwestie społeczno-wychowawcze w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”, NiS, t. 2, nr 70, grudz. 2019.