[1]
K. Butowski SDB, „Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”, NiS, t. 2, nr 70, grudz. 2019.