[1]
H. Olszar, „150-lecie dekanatu mysłowickiego na tle przemian narodowych, społecznych i gospodarczych”, NiS, t. 2, nr 70, grudz. 2019.