Kluszczyński, K. „Modelowanie – umiejętność, Sztuka Czy Dar?”. Nauczyciel I Szkoła, T. 4, nr 64, styczeń 2018, https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1003.