Filipowicz, M. „Samowychowanie W Szkole”. Nauczyciel I Szkoła, T. 1, nr 65, styczeń 2019, doi:10.14632/NiS.2018.65.13.