Szczotka, M. „Wizerunek Rodziny W podręcznikach Do Edukacji Wczesnoszkolnej”. Nauczyciel I Szkoła, T. 1, nr 65, styczeń 2019, doi:10.14632/NiS.2018.65.119.