Wasilewska-Ostrowska, K. „Mentoring W Pracy Z Uczniem Zdolnym”. Nauczyciel I Szkoła, T. 2, nr 66, styczeń 2019, doi:10.14632/NiS.2018.66.95.