Kozioł T.Chr., B. „Prymas Hlond Wobec Emigracji – Osobiste doświadczenie, próby rozwiązania Problemu, Propozycja Duchowa”. Nauczyciel I Szkoła, T. 2, nr 70, grudzień 2019, doi:10.14632/NiS.2019.70.53.