Kowolik, P. „Kwestie społeczno-Wychowawcze W Nauczaniu kardynała Augusta Hlonda”. Nauczyciel I Szkoła, T. 2, nr 70, grudzień 2019, doi:10.14632/NiS.2019.70.149.