Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. „Mentoring W Pracy Z Uczniem Zdolnym”. Nauczyciel i Szkoła 2, no. 66 (styczeń 16, 2019). Udostępniono grudzień 11, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1199.