[1]
Sabire, A. 2020. Pierwszy admiraƂ tureckiej marynarki wojennej: Czaka Bej. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 61-76. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.06.