[1]
Patek, A. 2020. Polscy uchodźcy wojenni w Palestynie w okresie wojny domowej arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – maj 1948). Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 125-148. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.10.