[1]
Stankiewicz-Kopeć, M. 2020. „Modernizacja gorzelniana” terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 225-242. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.15.