[1]
Stankiewicz-Kopeć, M. 2021. Wzór osobowy kobiety polskiej okresu niewoli politycznej: Wokół Pamiątki po dobrej matce Klementyny z Tańskich-Hoffmanowej. Perspektywy Kultury. 34, 3 (lis. 2021), 73-96. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.06.