[1]
Quirini-Popławski, Łukasz i Semczuk, M. 2021. Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Propozycja postępowania badawczego. Perspektywy Kultury. 35, 4 (grudz. 2021), 199-222. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3504.13.