[1]
Lickiewicz, J., Pekara, J., Georgieva, I. i Makara-Studzińska, M. 2022. Analiza porównawcza postaw mieszkańców Czech i Polski wobec pandemii COVID‑19. Perspektywy Kultury. 37, 2 (cze. 2022), 251-266. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3702.17.