[1]
Oytun Altun, H. 2022. Modernizacja czy symplifikacja: empiryczne podejście do reformy języka tureckiego. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 155-166. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.11.