[1]
Fedorak , N. 2022. Kwestia gatunkowego i historycznego kontekstu lwowskiej „Prosfonemy” z 1591 roku. Perspektywy Kultury. 38, 3 (wrz. 2022), 41-58. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.06.