(1)
Zinkow, L. Egipt Na początku XX Wieku W świetle esejów Prasowych Tadeusza Smoleńskiego. PK 2020, 31, 9-28.