(1)
Patek, A. Polscy Uchodźcy Wojenni W Palestynie W Okresie Wojny Domowej Arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – Maj 1948). PK 2020, 31, 125-148.