(1)
Bojko, K. Polska a Imperium Mongolskie Oraz Złota Orda W Latach 1241–1502. PK 2020, 31, 169-206.