(1)
Tes, A. Cisza, duchowość I doświadczenie Kontemplacyjne We współczesnym Malarstwie Abstrakcyjnym. Analiza Wybranych przykładów. PK 2020, 31, 207-224.