(1)
Stankiewicz-Kopeć, M. „Modernizacja gorzelniana” terenów Wiejskich W świetle piśmiennictwa Polskiego Pierwszych Dekad zaborów. PK 2020, 31, 225-242.