(1)
Wróbel, P. „Obcy” W Dubrowniku Od XIII Do początków XVI Wieku. PK 2020, 31, 269-284.