(1)
Okoński, K. Drugorzędny Drugi Obieg. W Trzydziestą Rocznicę Zniesienia Cenzury W Polsce. PK 2020, 31, 285-301.