(1)
Karna, W. J.; Knap-Stefaniuk, A. Współcześni menedżerowie W zarządzaniu Talentami W środowisku międzynarodowym. PK 2018, 20, 77-96.