(1)
Bolitho, R. Purytanie Nowej Anglii: Historia, porządek społeczny, płeć. PK 2021, 34, 59-72.