(1)
Stankiewicz-Kopeć, M. Wzór Osobowy Kobiety Polskiej Okresu Niewoli Politycznej: Wokół Pamiątki Po Dobrej Matce Klementyny Z Tańskich-Hoffmanowej. PK 2021, 34, 73-96.