(1)
Oytun Altun, H. Modernizacja Czy Symplifikacja: Empiryczne podejście Do Reformy języka Tureckiego. PK 2022, 36, 155-166.