(1)
Fedorak , N. Kwestia Gatunkowego I Historycznego Kontekstu Lwowskiej „Prosfonemy” Z 1591 Roku. PK 2022, 38, 41-58.